När ett evenemang officiellt skjuts upp och/eller ombokas

skickar vi information med nya uppgifter via e-post.
Meddelandet innehåller all information som vi har om det nya datumet.
Vi ansvarar inte för ändringar av evenemangsdatum. Om du inte längre har möjlighet att besöka evenemanget kan du sälja vidare dina biljetter på StubHub.