Om du har biljetterna i din ägo vid annonseringstillfället ska du välja alternativet Ja, jag har dem när du skapar annonseringen.

Du måste skicka biljetterna inom 72 timmar efter att försäljningen har bekräftats.


För evenemang där du inte har fått biljetterna ännu eller av annan anledning inte har dem i din ägo ska du välja Nej, jag har dem inte ännu när du skapar annonseringen.

Du bör skicka biljetterna så snart du har fått dem, upp till 72 timmar före datumet för evenemanget.