Biljetter med "Omedelbar leverans" (märkt med en flygplansikon) är biljetter som är redo att skickas. Säljaren av dessa biljetter kommer att ha en tidsgräns på tre arbetsdagar för att skicka dem. Kom ihåg att dessa tre dagar bara börjar räknas från när ditt köp har bekräftats, och verifieringsprocessen (som alla köp går igenom) har slutförts.