Observera att specifika platsnummer inte kan väljas från en lista. Beställningar behandlas automatiskt i den ordning de tas emot. Var dock försäkrad om att vi garanterar att platserna kommer att vara intill varandra.


För kunder som söker specifika funktioner som gångplats eller rullstolsplatser, använd Filter-alternativet för att enkelt lokalisera biljetter med dessa uppgifter.