En annullering sker vanligtvis när det är problem med köparens betalningsmetod.

Kontakta banken eller finansinstitutet för att höra om de har mer information om transaktionen.