Tak, na etapie realizacji zakupu na StubHub możesz podać imię i nazwisko oraz adres dostawy osoby, której chcesz wysłać bilety.

Zwróć uwagę na szacowany termin dostawy.

Niektóre bilety mogą nie być dostępne do natychmiastowego wysłania lub pobrania, a dostawa może zostać zrealizowana później, niż wskazuje podany przybliżony termin.