Bardzo często na biletach widnieją nazwiska innych osób.

Nazwisko nadrukowane na bilecie jest zazwyczaj nazwiskiem osoby, która go kupiła jako pierwsza.

Nie powinno to stwarzać żadnych problemów z wstępem na wydarzenie.