1. Otwórz menu Profil widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Ustawienia z menu rozwijanego
3. W sekcji Płatność zaktualizuj metodę płatności