Studentské vstupenky jsou výhradně pro ty, kteří mají platný studentský průkaz a mohou jej předložit při vstupu na akci.


Může se stát, že studentská vstupenka stojí více než běžná, protože ceny stanovují prodejci při zveřejňování svých nabídek.


Co jsou vstupenky MEIA?

Pokud vstupenky, které si prohlížíte, mají označení "MEIA", znamená to, že jsou výhradně pro obyvatele Brazílie a musí splňovat jednu z následujících podmínek: student, senior, učitel státní školy, osoba se zdravotním postižením atd. Doklad o splnění jedné z těchto podmínek musí být předložen u pokladny na místě konání.