Det är vanligt att det står ett annat namn på biljetterna. Det är vanligtvis namnet på den ursprungliga köparen.

Detta bör inte vara ett hinder för att använda biljetten för att komma in på evenemanget.