För biljetter med fasta platser måste du uppge platsinformation när du skapar din annonsering.

1. Sök efter evenemanget som du vill annonsera biljetter till.
2. Klicka på Sälj för att påbörja annonseringsprocessen.
3. När du uppger biljettdetaljer ska du fylla i lämplig platsinformation (som rad- och blocknummer) i avsnittet Plats eller använda platskartan (om det finns en sådan) för att leta reda på platsen som står angiven på biljetten.


Om du vill lägga till övrig information som är relevant för köparen kan du göra detta i avsnittet Begränsningar.