Możesz zmodyfikować swoje ogłoszenie, postępując zgodnie z poniższymi krokami:


 1. Zaloguj się do swojego profilu StubHub International
 2. Przejdź do sekcji 'Ogłoszenia'
 3. Przejdź do zakładki 'Aktywne'
 4. Wyszukaj ogłoszenie, które chcesz zaktualizować
 5. Kliknij 'Edytuj ogłoszenie'


Jak edytować moje ogłoszenie?

Będziesz mógł:

 • Zmienić typ biletu
 • Zmienić datę wysyłki: Data, kiedy spodziewasz się mieć bilety w swoim posiadaniu, pojawi się tutaj. Obok 'Bilety będziesz mieć do'
 • Zmienić lokalizację i dodać nowe miejsce: Pamiętaj, że ważne jest, aby sprawdzić mapę wydarzenia na StubHub International, aby upewnić się, że wprowadzasz poprawną lokalizację. Możesz to zrobić w sekcji 'Szczegóły miejsca'
 • Zmienić 'Nominalną wartość biletu'
 • Zmienić kwotę do otrzymania: Możesz modyfikować tę kwotę tyle razy, ile chcesz. Pamiętaj, że dotyczy to każdego biletu.
 • Dodać 'Cechy i Komentarze'. Ograniczenia: To jest opcjonalne. Ale jeśli Twoje bilety mają jakieś ważne informacje, zalecamy ich umieszczenie tutaj.
 • Dodać 'Ograniczenia': Na przykład, jeśli lokalizacja Twoich biletów ma ograniczoną widoczność.
 • Załadować e-bilety: Rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB. Aby dołączyć bilety do ogłoszenia, wystarczy postępować zgodnie z tymi krokami.


Jeśli chcesz wykorzystać bilety, sprzedać je gdzie indziej lub je podarować, usuń ogłoszenie.


Gdy kupujący kupi bilety z tego ogłoszenia, nie będziesz mógł go dłużej modyfikować. Jeśli wszystkie lub część biletów pozostanie niesprzedana, modyfikacje będą miały zastosowanie do tych biletów. W związku z tym zmiany nie będą dotyczyć biletów już sprzedanych.


Jak zduplikować ogłoszenie?

Duplikowanie ogłoszenia może być przydatne do sprzedaży innych biletów na to samo wydarzenie bez zaczynania od początku.


Jeśli chcesz sklonować nowe ogłoszenie, kliknij po prostu ikonę '+' i zmodyfikuj szczegóły.