Aby zmienić podstawowy adres e-mail, na komputerze:

1. Otwórz menu Moje konto > Ustawienia
2. Kliknij kartę Kontakt
3. Kliknij ikonę ołówka obok podstawowego adresu kontaktowego
4. Zaktualizuj adres e-miał i kliknij przycisk Zapisz
 
Uwaga: podczas potwierdzania zmiany system wyloguje Cię z konta. Aby zalogować się ponownie, użyj nowego adresu e-mail i dotychczasowego hasła.