1. Otwórz menu Moje bilety widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Zamówienia z menu rozwijanego.