StubHub International nałoży karę grzywny, w postaci obciążenia administracyjnego, na wszystkich sprzedawców, których transakcje nie dojdą do skutku z powodu błędu sprzedawcy lub nieprzestrzegania warunków przez sprzedawcę biletów. 


Więcej informacji znajdziesz tutaj