OBSAH


Soukromý prodávající

Soukromý prodávající může být fyzická osoba nebo jediný vlastník či individuální podnikatel. Samostatný prodejce musí být starší 18 let.


Profesionální prodávající

Profesionální prodávající může být:

 • Společný podnik
 • Veřejná společnost
 • Soukromá společnost
 • Nezisková organizace
 • Vládní subjekt


Právní závazky profesionálních prodejců při prodeji zboží nebo služeb spotřebitelům na internetu

Tato stránka slouží pouze pro informační účely a nejedná se o právní radu. Pokud si nejste jisti, jakým způsobem se vás tato nařízení týkají, požádejte o právní radu.

 

Profesionální prodejci, kteří nabízejí zboží nebo služby spotřebitelům na internetu, musí dodržovat několik právních závazků dle nařízení týkajícího se spotřebitelské smlouvy (informace, zrušení a další poplatky) z roku 2013 a zákona o právech spotřebitele z roku 2015. Zde najdete přehled nejdůležitějších právních závazků a informací o tom, jak můžete jako profesionální prodejce dodržovat tato nařízení při prodeji vstupenek ve službě StubHub International.

 

Kdy bych se měl(a) registrovat jako profesionální prodejce?

Podle nařízení týkajících se spotřebitelských smluv (informace, zrušení a další poplatky) z roku 2013 je profesionální prodejce nebo „obchodník“ osoba, která jedná v zájmu plnění účelů souvisejících se svým obchodováním, podnikáním, řemeslem nebo profesí. V případě většiny profesionálních prodejců je to poměrně zřejmé – pokud provozujete podnik v reálném světě a vaše prodejní činnost ve službě StubHub s vaším podnikáním souvisí, pak byste se měli zaregistrovat jako profesionální prodejce.

 

Obecně byste se měli registrovat jako profesionální prodejce na portálu StubHub International v následujících případech:

 • Pravidelně prodáváte vstupenky s úmyslem dosáhnout zisku (prodeje nemusí probíhat na www.stubhub.co.uk);
 • prodáváte za určité období velké množství vstupenek;
 • prodáváte vstupenky prostřednictvím registrované společnosti, jste výhradním prodejcem, máte číslo DIČ nebo platíte lidem za prodej vstupenek vaším jménem;
 • jste placeni za prodej vstupenek určitou osobou nebo společností;
 • Jste organizátorem akce, na kterou prodáváte vstupenky; nebo
 • Jste prodali více než 100 vstupenek přes www.stubhub.co.uk, a to v jakémkoliv 12 měsíčním období.

Tento seznam není vyčerpávající a také další aktivity mohou znamenat, že pracujete jako profesionální prodejce. Pokud se prohlašujete za soukromého prodejce, i když jednáte jako profesionální prodejce, jde o porušení nařízení ochrany spotřebitelů a našich zásad. Pokud si nejste jisti, zda vystupujete jako profesionální prodejce, požádejte o právní radu.

 

Jaké jsou mé povinnosti coby profesionálního prodejce a jak je mohu na portálu StubHub International dodržovat?

Musíte zadat informace o své totožnosti a podnikání

Je třeba zadat informace o vaší totožnosti a podnikání (například obchodní název), úplnou adresu, na které váš podnik sídlí, registrační číslo společnosti/podniku (pokud existuje) a DIČ(pokud existuje).

 

Když poprvé vypíšete prodej lístků na našich EU stránkách nebo lístků na událost, která se v EU koná, požádáme vás, abyste deklarovali, zda jste soukromý nebo profesionální prodejce. Pokud se prohlásíte za profesionálního prodejce, můžete uvést další podrobnosti o své totožnosti a podnikání (pokud existují). Uveďte příslušné informace týkající se vaší obchodní činnosti.

 

Během procesu nákupu zobrazíme kupujícím vaše údaje (s výjimkou e-mailové adresy a telefonního čísla).

 

Vždy se ujistěte, že jsou vaše obchodní údaje přesné a aktuální. Pokud je třeba provést změny vašich obchodních údajů, obraťte se na tým pro služby zákazníkům.

 

Je třeba zadat informace o vstupenkách, které prodáváte

Jako profesionální prodejce musíte kupujícím poskytovat úplné a přesné informace o vstupenkách, které prodáváte. Tyto informace zahrnují mimo jiné název a datum konání akce, sekci, řadu, sedadlo (je-li k dispozici a platí-li pro vstupenku), jakékoliv jedinečné číslo vstupenky, které může kupujícímu pomoci identifikovat sedadlo nebo místo k stání, popřípadě kde jej může najít (je-li k dispozici), nominální hodnotu vstupenky a veškeré informace nebo omezení, která se vztahují na vaši vstupenku (např. omezení ohledně viditelnosti nebo přeprodeje), a (ve vztahu k vstupenkám na akce s místem konání ve Spojeném království) jakoukoliv příslušnost s pořadatelem / držitelem práv nebo společností StubHub International.

Cena, kterou pro vstupenky stanovíte, musí zahrnovat všechny příslušné daně.

 

Při nabízení vstupenek k prodeji na portálu StubHub International vás požádáme, abyste:

 • Stanovili cenu vstupenky (včetně všech příslušných daní),
 • Poskytli úplné a přesné informace o vstupenkách (včetně jakýchkoli omezení),
 • Vybrali způsob doručení založený na typu vstupenek, které prodáváte
 • (I když nejste profesionální prodejce, musíte poskytnout výše uvedené informace týkající se vstupenek, které nabízíte k prodeji.),
 • Poskytli informace ohledně způsobu komunikace a práva na zrušení.

Je třeba nabídnout spotřebitelům rychlý a efektivní způsob komunikace. Kupujícím budou poskytnuty kontaktní detaily naší Zákaznické služby (e-mail a telefonní číslo), neboť ve věci veškerých zákaznických otázek vystupuje StubHub International jako váš zprostředkovatel služby.

 

Musím kupujícím nabízet právo na zrušení?

Ne, prodej vstupenek na akce s konkrétním datem nebo obdobím pro realizaci je vyloučen z práva na zrušení. Měli byste však kupujícího informovat o tom, že nezíská právo na zrušení. Do volného textového pole můžete zadat jakékoli další informace, které mohou být důležité (například informace o poskytnutí nebo neposkytnutí práva spotřebitele na zrušení atd.).

 

 

Pokud máte další otázky týkající se vašich závazků coby profesionálního prodejce, obraťte se na právního poradce.