Při oficiálním zrušení akce vám pošleme e-mail s oznámením a automaticky zpracujeme vrácení platby pomocí použitého způsobu.

Akce se považuje za oficiálně zrušenou, pokud její pořadatel zrušení vyhlásil a neoznámil žádné alternativní datum, kdy by se akce konala. Pořadatel musí také oznámit, že peníze za vstupenky budou v plné výši vráceny.

Společnost StubHub International nenese odpovědnost za neúplné akce, změny místa konání, sestavy nebo času. U sportovních akcí může docházet ke změnám data nebo času na poslední chvíli. Doporučujeme pravidelně kontrolovat komunikaci a web pořadatele.