1. Ujistěte se, že pravidelně kontrolujete své e-maily, včetně složky Spam, protože vám zašleme aktualizace o stavu doručení, jakmile budeme mít vaše informace.
  2. Ověřte, že vaše doručovací adresa je správná. Ujistěte se, že někdo bude na uvedené adrese k dispozici, aby podepsal doručení vstupenek. Pokud tomu tak nebude, může být obálka vrácena odesílateli, což může způsobit zpoždění v doručení.
  3. Důkladně zkontrolujte, zda jste vybrali správné datum akce, které se chystáte navštívit. Vezměte prosím na vědomí, že všechny nákupy jsou konečné a není možné provádět změny týkající se sedadel, akcí nebo dat.
  4. Potvrďte, že vstupenky, které obdržíte, jsou správné, včetně správného počtu vstupenek, údajů o akci a místa konání.


Pokud vám tento článek vyřešil otázku, ohodnoťte nás prosím níže a pomozte nám vylepšovat se.